Lihaskuntoharjoittelun ja liikunnan terveysvaikutukset

Lihaskuntoharjoittelu on painonpudotuksen näkökulmasta ja perinteisen kalorinlaskentateorian mukaan tietyllä tavalla “huonoa” liikuntaa, sillä lihaskuntoharjoittelussa kaloreita kuluu vähemmän kuin vaikka reippaalla kävelylenkillä. Myös lihasten kasvu voi nostaa myös kehon painoa. 

Todellisuudessa lihaskuntoharjoittelu on painonpudottajalle ja yleiselle terveydelle monella tapaa erittäin hyödyllistä. Vaikka lihasten kasvu nostaakin painoa, siitä ei missään nimessä kannata olla huolissaan. Ei vaikka tavoitteena olisikin painonpudotuksen kautta saavuttaa oma tavoitepaino.

Suurin syy miksi painonpudottajan kannattaa olla kiinnostunut lihaskuntoharjoittelusta on ensinnäkin se, että lihassolut kuluttavat paikallaankin ollessa energiaa huomattavasti enemmän kuin kehon rasvasolut. Ihmiseltä voidaan mitata BMR-luku (Basal Metabolic Rate), joka ilmaisee kuinka paljon energiaa kulutetaan levossa. Tähän arvoon vaikuttaa usea tekijä: ikä, sukupuoli, genetiikka ja lihasmassa. Näistä merkittävin tekijä on lihasmassa, ja se on ainut johon pystyy itse omalla toiminnalla vaikuttamaan. 

Toiseksi, lihakset ja lihaskuntoharjoittelu vaikuttavat kehon hormonitasapainoon. Aktiivinen lihaskuntoharjoittelu nostaa testosteronin määrää kehossa, joka vauhdittaa rasvan palamista kehossa ja parantaa mielialaa sekä pitää yllä aktiivisuutta. Lihasten voimalla myös liikuntasuoritteet on kevyempi tehdä. Näin ollen pystyy liikkumaan kovemmalla intensiteetillä, mikä taas kuluttaa enemmän.

Kolmanneksi se seikka, että kun painoa pudottaa, olisi järkevintä pyrkiä siihen, että suurin osa pudonneesta painosta olisi rasvakudosta. Lihaskuntoharjoittelu yhdessä proteiinirikkaan ja ei liian vähäkalorisen ruokavalion kanssa on paras keino lihaskadon estämiseen painoa pudottaessa.

Neljäntenä tekijänä voi nähdä sen, että lihaskuntoharjoittelu suojaa tehokkaasti säästöliekille ajautumista. Kun keho saa sopivasti liikuntaa ja ravintorikasta ruokaa, ei säästöliekille ajauduta kovin helposti.

Liikunnan terveysvaikutukset

Liikunnalla on lukemattomia ja kiistattomia hyötyjä terveyden kannalta. Yhä enemmän puhutaan liikunnan ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta, niin että voi ainakin lykätä sairastumista tai jopa välttää sairastumisen. Liikunta ensinnäkin parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia.


Liikunta ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, aikuisiän diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Erityisen tärkeää terveysliikunta on iäkkäille. Se parantaa tasapainoa, vähentää kaatumistapaturmia, edistää toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä ja vähentää dementian ja Alzheimerin taudin todennäköisyyttä. Kohtuullisesti kuormittava liikunta tehostaa elimistön puolustusreaktioita ja näyttää estävän virustauteja ja flunssia.

Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin sekä stressinhallintaan. Liikunnan puute on yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen. Fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressin paremmin kuin vähän liikkuvat. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta. Liikunta myös korjaa kehon hormonitoiminnan epätasapainoa ja ohjaa ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan.

Jos lihaskuntoharjoittelun hyödyt saisi pilleristä, jokainen lääkäri sellaisen määräisi olisi vaiva melkein mikä tahansa. Hyvällä lihaskunnolla on paljon muitakin hyötyjä kuin arjen toimintakykyä ja painonhallintaa tukeva vaikutus. 

Koska lihaskuntoharjoittelulla on veren rasva- ja sokeriarvoja parantava vaikutus, se voi pienentää riskiä saada aikuistyypin diabetes. Myös verenkiertoelimistö paranee harjoittelun myötä eli verenpaine laskee.

Lihaskuntoharjoittelu ja mieli

Yksi parhaista mielialaa kohentavista keinoista on lihaskuntoharjoittelu. Tutkimukset näyttävät, että positiivinen vaikutus mielenterveyteen on havaittu kaikenikäisillä miehillä ja naisilla. Myöskään sillä ei ole mielialan paranemisen kannalta niin suurta merkitystä, että kuinka paljon voima lisääntyy vaan enemmän sillä, että harjoittaa lihaksia.

Voi tuntua oudolta ajatus siitä, että miten lihaskuntoharjoittelu voi vaikuttaa mieleen. Vaikutusmekanismia ei täysin tunneta, mutta syyksi epäillään sitä, että liikunta vapauttaa mielihyvää tuottavia välittäjäaineita aivoissa, kuten dopamiinia, serotoniinia ja endorfiinia. Toinen merkittävä syy positiivisille vaikutuksille tulee siitä, että kun ihminen huomaa kehittyvänsä, lisää se pystyvyyden tunnetta. Kun tulee vahvemmaksi, tuntuvat arjen tehtävät helpommilta ja päivät eivät tunnu niin väsyttäviltä.